Loading...

पुणे: संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज त्यांच्या पालख्या सध्या पुण्यात मुक्कामी आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. वाहतूक बदल लक्षात घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी पुणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतून पंढरपूरमार्गे पुणे-सासवड-लोणंद मार्गे जाते. संत तुकाराम महाराजांची पालखी पुण्याहून पंढरपूरला सोलापूरमार्गे रोटी घाट, बारामती, इंदापूर, अकलूज मार्गे निघते. या दोन पालखी सोहळ्यांमुळे या मार्गावरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा 24 ते 28 जून आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा 24 जून ते 5 जुलै या कालावधीत पालखी मार्गावरील पालखी मुक्कामाच्या गावांमध्ये सर्व प्रकारची वाहने थांबविण्यात येणार आहेत.

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील वाहतुकीत बदल

 • पुणे ते सासवड (सासवड मुक्काम)- पुण्याहून सासवड मार्गे दिवे घाट आणि बोपदेव घाटाकडे जाणारी वाहतूक 23 जून रोजी रात्री 11 ते 26 जून रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत पूर्णपणे बंद राहणार आहे. ही वाहतूक खडीमशीन चौक-कात्रज-कापूरव्होळ मार्गे सुरू राहणार आहे. सासवडकडून येणारी सर्व वाहतूक गराडे-खेड शिवापूर मार्गे पुण्याकडे येईल.
 • सासवड ते जेजुरी (जेजुरी मुक्काम) आणि जेजुरी ते वाल्हे (वाल्हे मुक्काम) – पुणे ते सासवड-जेजुरी-वाल्हे-निरकडे आणि नीरा ते पुण्याकडे जाणारी वाहने २६ आणि २७ जून दरम्यान झेंडेवाडी-पारगाव मेमाणे-सुपे-मोरगाव-नविरा मार्गाचा वापर करतात. . करण्यासाठी.
 • वाल्हे ते लोणंद (लोणंद मुक्काम) – पुणे ते सासवड-जेजुरी-वाल्हे-निरकडे जाणाऱ्या वाहनांनी 27 जून रोजी रात्री 11 ते 28 जून रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत आणि नीरा येथून पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांनी सासवड-जेजुरी-मोरगाव या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.
 • लोणंदहून फलटण मार्गे – 25 ते 28 जूनपर्यंत फलटण-लोणंदकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक शिरवळमार्गे पुण्याला पोहोचेल. तसेच पुण्याहून फलटण-लोणंदकडे जाणारी वाहतूक शिरवळमार्गे जाणार आहे.

संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर पर्यायी वाहतूक मार्ग

 • लोणीकाळभोर ते यवत (यवत मुक्काम)- पुणे बाजूकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने 25 जून रोजी पहाटे 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत वाघोली-केसनंद-राहू-पारगाव-चौफुला मार्गाचा वापर करतील. तसेच सोलापूरकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक चौफुला-पारगाव-राहू-केसनंद-वाघोली मार्गाचा वापर करेल.
 • यवत ते वरवंड (वरवंड मुक्काम)- पुणे बाजूकडून 26 जून रोजी सकाळी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत सोलापूरकडे जाणारी वाहने थेऊर फाटा-केसनंद-राहू-पारगाव-न्हावरे-काष्टी-दौंड-कुरकुंभ मार्गे जातील. सोलापूरकडून येणारी वाहने कुरकुंभ-दौंड-काष्टी-न्हावरे-पारगाव-राहू-केसनंद-वाघोली मार्गाचा वापर करतील.
 • वरवंड ते उंडवडी, ता. बारामती (मुक्कम उंडवडी) – पुणे बाजूकडून सोलापूरकडे जाणारी वाहने 27 जून रोजी सकाळी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत चौफुला-पारगाव-न्हावरे-काष्टी-दौंड-कुरकुंभ मार्गाचा वापर करतील. तसेच सोलापूर बाजूकडून पुण्याकडे येणारी वाहतूक कुरकुंभ-दौंड-काष्टी-न्हावरे-पारगाव-चौफुला-वाघोली-पुणे मार्गाचा वापर करेल.
 • बारामती ते पाटस आणि बारामती ते दौंड हे रस्ते बंद राहणार आहेत. या रस्त्यांवरील वाहतूक भिगवणमार्गे बारामतीकडे जाणार आहे. बारामतीहून येताना भिगवणमार्गे सोलापूर-पुणे महामार्गावर याल. बारामती पाटसकडे जाणारी वाहने बारामती-लोणीपाटी-सुपा-चौफुला-पाटस या मार्गाने जातील. तसेच पाटस-बारामतीकडे जाणारी वाहने पाटस-चौफुला-सुपा-लोणीपाटी-बारामती मार्गाने जातील.
 • उंडवडी ते बारामती (बारामती मुक्काम) – बारामती ते पाटस आणि बारामती ते दौंड हे रस्ते 28 जून रोजी पहाटे 2 ते रात्री 9.30 वाजेपर्यंत बंद राहणार आहेत. ही वाहतूक भिगवणमार्गे बारामतीला जाणार आहे. बारामतीहून सोलापूरमार्गे भिगवण-पुणे महामार्गावर येतील.
 • बारामती ते संसार (संसार मुक्काम) – जंक्शन ते बारामती रस्ता 29 जून रोजी सकाळी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे. वालचंदनगर आणि इंदापूरकडून येणारी वाहतूक कालामतीहून बारामती-आष्टीमार्गे वळवण्यात येणार आहे. बारामतीकडून येणारी वाहतूक भिगवण-कळस मार्गे जंक्शनकडे जाईल.
 • संसार ते अंथुर्णे (अंथुर्णे मुक्काम) आणि अंथुर्णे ते निमगाव केतकी (निमगाव केतकी मुक्काम) – 30 जून आणि 1 जुलै रोजी बारामतीहून इंदापूरकडे जाणारी सर्व वाहने पहाटे 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत बारामती-कळंब-बावडा-इंदापूर किंवा बारामती-भिगवण मार्गे. इंदापूरमार्गे जातील. इंदापूरहून बारामतीकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने इंदापूर-बावडा-कळंब-बारामती मार्गे किंवा इंदापूर-भिगवण-बारामती मार्गे जातील.

  India Falls 8 Places To 150th Position In World Press Freedom Ranking

By PK NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.